focus

Ford Używane- profesjonalizacja zarządzania obrotem samochodami używanymi

FORD POLSKA                         SAMOCHODY UŻYWANE


WYZWANIE:

 • Projekt realizowany w X- XI 2015r. dedykowany był budowie i optymalizacji procesów związanych z handlem samochodami używanymi mającym na celu:
 • •Budowę przewagi konkurencyjnej na rynku samochodów używanych
 • •Optymalizację procesów oraz maksymalizację zysków stacji dealerskiej.

ROZWIĄZANIE:

 • Projekt zakładał spotkania szkoleniowe oraz coachingowe dla kadry zarządzającej oraz handlowej celem zapoznania się z przyjętymi przez FORD Polska standardami realizacji procesów m.in pozyskania, wyceny, logistyki oraz technik sprzedaży i obsługi Klienta.

REZULTATY:

 • W projekcie udział wzięło 53 właścicieli i szefów sprzedaży oraz 61 pracowników kadry handlowej
 • Wypracowano następujące projekty:
 •  •Program samochodów używanych – jako integralna część biznesu dealerskiego STRATEGIA 2015-2017
 • •Systemy zarządcze w procesie budowania targetów, monitoringu, egzekwowania oraz oceny i motywacji zespołu handlowego
 • •Podniesiono poziom kompetencji sprzedażowych i obsługi klienta handlowców
2015-Nissan-Navara-3

Nissan- Budowa strategii rozwoju kanału B2B oraz modelu zarządzania stacją dealerską

NISSAN POLSKA- BUDOWA STRATEGII ROZWOJU KANAŁU SPRZEDAŻY FLOTOWEJ

 • •Projekt rozwoju kompetencji kadry zarządzającej oraz handlowej
 • •Cykl warsztatów i szkoleń
 • •Projekty coachingowe oraz in-field training
 • •Wdrożenie Sales Force

BUDOWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA STACJĄ DEALERSKĄ

 • WYZWANIE: 
 • Budowa systemów, narzędzi oraz modeli wspierających i usprawniających kluczowe procesy operacyjne, sprzedażowe oraz zarządcze stacji dealerskiej
 • ROZWIĄZANIE:
 • •Budowa i wdrożenie systemów wspierających zarządzanie
 • •Zaprojektowanie narzędzi wsparcia procesu sprzedaży i obsługi klienta
 • REZULTATY: 
 • Zbudowanie narzędzi zarządczych oraz sprzedażowych profesjonalizujących zarządzanie stacją dealerską
2015-ford-mondeo-wallpaper-1

FCE Bank- sprzedaż produktów finansowych

FCE BANK- SPRZEDAŻ USŁUG FINANSOWANIA SAMOCHODÓW 


WYZWANIE:

 • Zwiększenie efektywności sprzedaży produktów finansowych FCE Banku

ROZWIĄZANIE:

 • Cykl warsztatów dedykowanych kadrze handlowej oraz F&I podnoszących kompetencje sprzedażowe w obszarze objętym projektem

REZULTATY:

 • •Umiejętność kształtowania wewnętrznej motywację do zmian oraz wykorzystywania jej w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 • •Umiejętność skutecznej kwalifikacji klienta
 • •Umiejętność zaplanowania i prowadzenia rozmowy z klientem
 • Umiejętność  analizowania możliwości – sytuacja aktualna vs korzystne rozwiązania
 • •Umiejętność wykorzystywania metody pozytywnej perswazji
 • •Umiejętność postępowania z klientami na etapie finalizacji sprzedaży
2016-FIAT-500-Easy-Hatchback-Car-Wallpaper-High-Resolution

FIAT POLSKA- PROGRAM ROZWOJOWY PRZEDSTAWICIELI SPRZEDAŻY FLOTOWEJ

FIAT POLSKA 

PROGRAM ROZWOJOWY PRZEDSTAWICIELI SPRZEDAŻY FLOTOWEJ


WYZWANIE:

 • Optymalizacja eksploracji rynku klientów biznesowych

ROZWIĄZANIE:

  • •3,5 letni program rozwojowy przedstawicieli sprzedaży flotowej
  • •Wypracowanie we współpracy z firmą Fiat unikalnych na polskim rynku rozwiązań w zakresie obsługi klientów korporacyjno-flotowych
  • •Transfer i adaptacja nowej wiedzy i rozwiązań do zastosowania przez salony dealerskie
  • •Unifikacja standardów flotowych

REZULTATY:

  • •Poszerzenie repertuaru kompetencji zawodowych uczestników przy jednoczesnym silnym ugruntowaniu ich wewnętrznej motywacji do pracy i wiary we własne możliwości.
  • •Rozwój umiejętności prowadzenia profesjonalnych prezentacji
  • •Podniesienie wiedzy z zakresu “domykania” transakcji sprzedaży oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności negocjacyjnych
  • •Cykl rozwoju doradców flotowych zakończył się egzaminem certyfikacyjnym potwierdzającym zdobyte kompetencje.
 •  
maxresdefault

Mercedes-Benz Vans & Trucks- Warsztaty dla działów marketingu dealerów MB w Polsce

Mercedes- Benz Vans & Trucks


WYZWANIE:

 • Wyposażenie kadry handlowej w narzędzia do zarządzania nowoczesną komunikacją marketingową

ROZWIĄZANIE:

 • Warsztaty oparte o koncepcję  wg. Kotler Philip , Caslione John A. – CHAOS – Zarządzanie i marketing w erze turbluencji.


REZULATY:

 • •Nakreślenie roli i znaczenia wiedzy marketingowej w strategii firmy z perspektywy Klienta i jego oczekiwań.

 • •Pobudzenie do spojrzenia na marketing i myślenia o nim nowymi kategoriami.

 • •Omówienie roli i wagi SWO (systemów wczesnego ostrzegania).