Mercedes-Benz Vans & Trucks- Warsztaty dla działów marketingu dealerów MB w Polsce

Mercedes- Benz Vans & Trucks

WYZWANIE:
  • Wyposażenie kadry handlowej w narzędzia do zarządzania nowoczesną komunikacją marketingową

ROZWIĄZANIE:
  • Warsztaty oparte o koncepcję  wg. Kotler Philip , Caslione John A. - CHAOS - Zarządzanie i marketing w erze turbluencji.


REZULATY:
  • •Nakreślenie roli i znaczenia wiedzy marketingowej w strategii firmy z perspektywy Klienta i jego oczekiwań.

  • •Pobudzenie do spojrzenia na marketing i myślenia o nim nowymi kategoriami.

  • •Omówienie roli i wagi SWO (systemów wczesnego ostrzegania).

maxresdefault
1