FIAT POLSKA- PROGRAM ROZWOJOWY PRZEDSTAWICIELI SPRZEDAŻY FLOTOWEJ

FIAT POLSKA  PROGRAM ROZWOJOWY PRZEDSTAWICIELI SPRZEDAŻY FLOTOWEJ

WYZWANIE:
 • Optymalizacja eksploracji rynku klientów biznesowych

ROZWIĄZANIE:
  • •3,5 letni program rozwojowy przedstawicieli sprzedaży flotowej
  • •Wypracowanie we współpracy z firmą Fiat unikalnych na polskim rynku rozwiązań w zakresie obsługi klientów korporacyjno-flotowych
  • •Transfer i adaptacja nowej wiedzy i rozwiązań do zastosowania przez salony dealerskie
  • •Unifikacja standardów flotowych

REZULTATY:
  • •Poszerzenie repertuaru kompetencji zawodowych uczestników przy jednoczesnym silnym ugruntowaniu ich wewnętrznej motywacji do pracy i wiary we własne możliwości.
  • •Rozwój umiejętności prowadzenia profesjonalnych prezentacji
  • •Podniesienie wiedzy z zakresu “domykania” transakcji sprzedaży oraz rozwinięcie wiedzy i umiejętności negocjacyjnych
  • •Cykl rozwoju doradców flotowych zakończył się egzaminem certyfikacyjnym potwierdzającym zdobyte kompetencje.
 •  
2016-FIAT-500-Easy-Hatchback-Car-Wallpaper-High-Resolution
1